Stærkt kick-off hos Erhvervsnetværket

Stærkt kick-off hos Erhvervsnetværket

Lagt online: 12.03.2018

Projekt Bæredygtige Synergier havde formel kick-off på Erhvervsnetværk 9220’s generalforsamling den 14. februar. Erhvervsnetværket har gjort bæredygtighed til et af foreningens centrale fyrtårne i udviklingen af området og er en stærk samarbejdspartner i projekt Bæredygtige Synergier. Derfor var det helt oplagt, at projektet havde kick-off hos netværket. Der var mødt 100 veloplagte repræsentanter fra virksomheder og institutioner i 9220 op til generalforsamlingen og de tog rigtig godt imod projektets og dets muligheder.

Ivar Lyhne præsenterede projektet og brugte anledningen til at invitere virksomhederne til at melde ind til projektet, hvis de kunne se muligheder for at få forretningsmuligheder i bedre anvendelser af restprodukter mv. Allerede samme aften fik projektet en række henvendelser fra virksomheder med interesse i at deltage i udviklingen af nye forretningsmodeller for symbioser. En rigtig god start på samarbejdet med Erhvervsnetværket!