Bæredygtige synergier

Vækst og Synergi i 9220 Aalborg Øst

Grønne forretningsmodeller og industrielle symbioser var kodeordene i det EU støttede projekt 'Bæredygtige Synergier', som løbede fra januar 2017 til juni 2020. Projektet var et samarbejde mellem Aalborg Havn, Aalborg Universitet og House of Energy. Her blev små og mellemstore virksomheder i postnummer 9220 ført sammen om initiativer, der gjorde deres forretning mere bæredygtig og skabte vækst.

Virksomheder i Aalborg Øst samarbejdede for at skabe jobs og grøn forretning gennem bedre brug af områdets ressourcer. Det handlede f.eks. om at spildprodukter fra én virksomhed blev til en nyttig råvare hos en anden. Eller at en fælles ordning til indsamling og transport af overskudsmaterialer er det, der gjorde genanvendelse bæredygtig og rentabel. Mulighederne er mange. 

Deltagende virksomheder kunne opnå:

  • En afdækning af din virksomheds potentialer for forretningsudvikling gennem industrielle symbioser
  • Nye samarbejdspartnere og gratis konsulenthjælp til at udvikle en forretningsmodel
  • Reducerede omkostninger til nye materialer og affaldsbortskaffelse
  • Mindre ressourceforbrug og CO2-udslip
  • Styrket grøn profil og synlighed igennem projektet
  • Øget konkurrenceevne og nye forretningsmuligheder

Eksempler på igangsatte symbioser

Eksempler på igangsatte symbioser

Vækst og Synergi i 9220 Aalborg Øst