Igangsatte symbioser

Nye samarbejder om bæredygtige synergier i Aalborg Øst

Målet for projektet er at føre en række partnere sammen og udvikle på eksisterende synergier samt finde og teste nye og uudforskede synergier i Aalborg Øst. Vi vil her på siden præsentere en række konkrete eksempler i kort format, og oplyse hvor der kan findes yderligere informationer.

 

Hårdttræsrester genbruges i nye produkter

Hårdttræsrester genbruges i nye produkter

 

Bobach Stålentreprise i Aalborg Øst producerer blandt andet altaner til byggerier og renoveringsprojekter. Det træ, der bruges til gulvbelægningen, er hårde træsorter, der holder længe selv under hårde vejrforhold – altså materiale af virkelig god kvalitet. Fordi altanerne laves specifikt til den enkelte ordre varierer afskær og rester i længde og mængde, og derfor er de indtil nu gået til forbrænding. I samarbejde med det socialøkonomiske værksted Råt&Godt kommer de nu til at indgå i projekter og produkter udtænkt og udført af værkstedets unge. ”Materialer og mennesker fortjener en chance til” siger Christian Helweg, projektleder på Råt&Godt, ” Vi laver kun specialløsninger og produkter baseret på materialernes muligheder, så her passer ressourcen godt ind”. Værkstedet har bl.a. lavet opgaver for Streetfood The Lighthouse og Kunsten. De to virksomheders samarbejde er et fint eksempel på en symbiose, hvor både miljø og social bæredygtighed i lokalområdet styrkes. ”Det er bare så fint, at ressourcerne anvendes på en bedre måde – og vi støtter gerne det gode initiativ” siger Helle Bobach, direktør hos Bobach.

Kontakt

Har du også materialer, der kan anvendes bedre? For mere information kontakt:

 

Christian Helweg

Råt&Godt

Tlf.: 60827606

www.raatoggodt.dk

kontaktraatoggodt@gmail.com                                                                                                              

DCEA KONTAKT:

Belinda Nors. bnors@plan.aau.dk, Tlf.: 99402423             

Oliesymbiose med Kingo Recycling

Oliesymbiose med Kingo Recycling

 

Nye muligheder for symbioser i 9220 er centreret om processen med at separere væsker, blandt andet olie-vand-blandinger, til gavn for lokale virksomheder og miljøet. Kingo Recycling har investeret i et anlæg, der kan hjælpe lokale industrivirksomheder med at minimere affaldsmængden ganske betydeligt ved at skille olieholdigt spildevand ad i komponenter: Vand der overholder spildevandskrav, olie til at erstatte smøreolie eller brændsler, og en restmængde af slam. Potentialer for behandling af væsker indeholdende problematiske stoffer, f.eks. svovl eller tungmetaller, afsøges også.

Ved at behandle spildstrømme lokalt kan transporten reduceres til de egentligt problematiske fraktioner, mens det rensede vand er rent nok til at bortledes direkte, og olie søges genanvendt lokalt. 

"Det er rigtig spændende at være med i Bæredygtige Synergier. Det giver god sparring på vores overvejelser og er med til give nye muligheder på væskeområdet. Og vi synes, det er spændende at være med til at lave nye grønne løsninger i 9220", siger Leif Andersen, driftsansvarlig hos Kingo Recycling.

For yderligere information om det nye anlæg og muligheder for symbioser:

 

Leif Andersen

Kingo Recycling A/S

Tlf.: 25169152

www.kingo.biz

lan@kingorecycling.biz                                                                                                         

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne. lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51422310


 

Genbrug af hårde hvidevarer fra virksomheder

Genbrug af hårde hvidevarer fra virksomheder

 

De Grønne Hvidevarer (DGH) indsamler og istandsætter hårde hvidevarer. Som en del af symbioseudviklingen i projekt Bæredygtige Synergier, samarbejdes om at udvikle en symbiose mellem DGH og virksomheder i 9220, der skal gøre det let at udskifte til reproducerede hvidevarer med garanti.

Der ligger en betydelig miljøgevinst i at reparere og genbruge energieffektive hvidevarer og derved forlænge deres levetid. I dag er det kutyme hos virksomhederne at kassere dem ved renoverings- eller nedrivningsprojekter uanset at de kunne fungere længe endnu. Genbrug sparer ressourcer og transport minimeres, når hårde hvidevarer håndteres lokalt.

 "Vi vil gøre det let for virksomheder at købe lokale og bæredygtige hårde hvidevarer. Samarbejdet i Bæredygtige Synergier giver os som virksomhed en rigtig god mulighed for at udvikle og afprøve det i 9220", siger virksomhedsejer Tommy Martin Blaabjerg.

For yderligere information om symbiosen og muligheder for virksomheder:

 

Tommy Martin Blaabjerg

De Grønne Hvidevarer

Tlf.: 93987787

www.degroennehvidevarer.dk

kontakt@degroennehvidevarer.dk                                                                                                             

DCEA KONTAKT:

Søren Løkke. loekke@plan.aau.dk, Tlf.: 99408296

Plast-upcycling med Fibertex

Plast-upcycling med Fibertex

 

 

Fibertex Personal Care er en af verdens største producenter af tekstilmateriale til hygiejneprodukter, f.eks. bleer. På en vellykket workshop på AAU i oktober, præsenterede virksomheden to overskudsmaterialer fra produktionsprocessen, hvor deltagerne udarbejdede designforslag til genbrug eller genanvendelse af plast- og papmateriale. Der afdækkes i Bæredygtige Synergier potentialer for upcycling af plastmaterialet.

"Forslagene fra de studerende var meget inspirerende. De nåede utrolig meget på kort tid! Det er meget store mængder affaldsmateriale, vi har, så samarbejdet i Bæredygtige Synergier giver værdi for Fibertex, og hvis vi samtidig kan inspirere til grønne løsninger, så har vi allerede opnået gode resultater", siger Mette Due, kvalitets- og miljøchef hos Fibertex Personal Care.

Bæredygtige Synergier samarbejder med Fibertex om at videreudvikle konceptet og forretningsmodellen.

Læs mere fra workshoppen her

Se en kort video fra workshoppen, som også fortæller om industrielle symbioser

Aluzink-symbiose mellem NB Ventilation og Aalborg Profil- og Smedeværksted

Aluzink-symbiose mellem NB Ventilation og Aalborg Profil- og Smedeværksted

 

NB Ventilation i Aalborg Øst er godt i gang med udvidelse og optimering af virksomheden. Som en del af at optimere virksomheden har de engageret sig i en række forskellige tiltag for at nedbringe deres spild og dermed nedsætte ressourceforbruget til gavn for miljø og bundlinje. Et af tiltagene er et samarbejde mellem NB Ventilation og Aalborg Profil- og Smedeværksted om at udnytte restmaterialer fra produktionen, som projektet Bæredygtige Synergier har været med til at sætte i gang. Det er en vaskeægte industriel symbiose af den klassiske type: NB Ventilation lægger de større afskær af galvaniseret plade fra produktionen til side, som Profil- og Smedeværkstedet henter og benytter direkte i deres produktion. Ressourcerne udnyttes maksimalt, udvekslingen foregår lokalt, og energiforbrug og emissioner fra transport og omsmeltning spares helt. Det giver en væsentlig miljømæssig gevinst.

”Vores produkt er genvinding af varme – det er energibesparende, grøn teknologi. Det er vigtigt, at vi som virksomhed selv lever op til det: Vi ønsker en styrket bæredygtighedsdagsorden, og så bør vi selv gå forrest. Industriel symbiose er en af de oplagte måder at blive mere bæredygtige på, da virksomheder er villige til at samarbejde i dag, fordi det giver mening. Det så man ikke for få år siden.” siger Per Højbjerre, administrerende direktør i NB Ventilation. 

Samarbejdet mellem NB Ventilation og Aalborg Profil- og Smedeværksted er et godt eksempel på, at symbioser kan være lavhængende frugter, der er lette at implementere.

Kontakt

Har din virksomhed lyst til at deltage i projektet? For yderligere information eller mulighed for at aftage aluzink:

 

Per Højbjerre

NB Ventilation A/S

Tlf.: 96365608

www.nbventilation.dk

ph@nb-ventilation.dk                                                                                                    

DCEA KONTAKT:

Belinda Nors. bnors@plan.aau.dk, Tlf.: 99402423

 

PALLESYMBIOSE MED LC EMBALLAGE

PALLESYMBIOSE MED LC EMBALLAGE

 

I projektet arbejdes med opstart af en symbiose omkring genbrug af træpaller - mellem en række virksomheder i området 9220 og LC Emballage i Hobro. LC Emballage kan aftage en lang række forskellige type paller og pallerammer, også engangspaller og beskadigede paller, som repareres, sorteres og sælges igen fra virksomheden i Hobro. Med en sådan ordning bliver det muligt for virksomheder i 9220 at få afhentet paller – og få et lille beløb for paller, der kan genbruges. For virksomheder er det en nem, stabil, og miljørigtig løsning på problemet med paller, der ikke kan sendes retur.

I dag er det kutyme hos virksomhederne at kassere dem, så de bliver forbrændt. Med genbrugsordning opstår der en betydelig miljøgevinst gennem at reparere og genbruge træpaller og derved forlænge deres levetid.

Det koncentrerede industriområde i 9220 giver mulighed for sådan en fælles indsamlingsordning. Selvom hver virksomhed kun har en mindre mængde, kan det komme til at betale sig, når flere virksomheder i 9220 går sammen om at få træet afhentet. Det giver både økonomisk og miljømæssig mening.

FOR YDERLIGERE INFORMATION OM SYMBIOSEN OG MULIGHEDER FOR VIRKSOMHEDER:

 

Erik Lund

LC Emballage A/S

Tlf.: 40300893

www.lcemballage.dk

mail@lcemballage.dk                                                                                                                  

DCEA kontakt:

Leonie Schlüter. leonie@plan.aau.dk, Tlf.: 93562129

Energisymbiose med Aalborg Forsyning

Energisymbiose med Aalborg Forsyning

 

9220 er godt dækket ind med fjernvarme, men et afgrænset område med forskellige typer af virksomheder mangler dækning. Dertil kommer at der er potentialer hos virksomheder, der kan levere overskudsvarme til nettet. Derfor undersøges, sammen med Aalborg Forsyning, de økonomiske muligheder og miljømæssige potentialer, for symbiose gennem opkobling på fjernvarmenettet.
"Vi vil fra Aalborg Forsyning rigtig gerne i dialog med virksomheder i området for at undersøge mulighederne. Både virksomheder med behov her og nu, og virksomheder der i fremtiden kan få brug for fjernvarme", siger Jesper Møller Larsen, Forsyningschef, Energi hos Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsyning vil i det næste årti overgå til langt mere bæredygtig fjernvarmeforsyning, så de miljømæssige fordele i at skifte til fjernvarme vil stige.

Det koncentrerede industriområde i 9220 giver også mulighed for et fælles anlæg til afkøling af faciliteter, hvor virksomhederne samarbejder om at udnytte potentialet i de eksisterende grundvandssænkninger til fjernkøling.

For yderligere information om symbiosen og muligheder for virksomheder:

 

Christian Byrjalsen

Aalborg Forsyning

Tlf.: 25204658

www.aalborgforsyning.dk

christian.byrjalsen@aalborgforsyning.dk                                                                                                              

DCEA KONTAKT:

Rasmus Revsbeck. revsbeck@plan.aau.dk, Tlf.: 93562055