Igangsatte symbioser

Nye samarbejder om bæredygtige synergier i Aalborg Øst

Målet for projektet er at føre en række partnere sammen og udvikle på eksisterende synergier samt finde og teste nye og uudforskede synergier i Aalborg Øst. Vi vil her på siden præsentere en række konkrete eksempler i kort format, og oplyse hvor der kan findes yderligere informationer.

 

PALLESYMBIOSE MED LC EMBALLAGE

PALLESYMBIOSE MED LC EMBALLAGE

 

I projektet arbejdes med opstart af en symbiose omkring genbrug af træpaller - mellem en række virksomheder i området 9220 og LC Emballage i Hobro. LC Emballage kan aftage en lang række forskellige type paller og pallerammer, også engangspaller og beskadigede paller, som repareres, sorteres og sælges igen fra virksomheden i Hobro. Med en sådan ordning bliver det muligt for virksomheder i 9220 at få afhentet paller – og få et lille beløb for paller, der kan genbruges. For virksomheder er det en nem, stabil, og miljørigtig løsning på problemet med paller, der ikke kan sendes retur.

I dag er det kutyme hos virksomhederne at kassere dem, så de bliver forbrændt. Med genbrugsordning opstår der en betydelig miljøgevinst gennem at reparere og genbruge træpaller og derved forlænge deres levetid.

Det koncentrerede industriområde i 9220 giver mulighed for sådan en fælles indsamlingsordning. Selvom hver virksomhed kun har en mindre mængde, kan det komme til at betale sig, når flere virksomheder i 9220 går sammen om at få træet afhentet. Det giver både økonomisk og miljømæssig mening.

FOR YDERLIGERE INFORMATION OM SYMBIOSEN OG MULIGHEDER FOR VIRKSOMHEDER:

Erik Lund, mail@lcemballage.dk, Mobil 4030 0893                                                                                                                                Leonie Schlüter. leonie@plan.aau.dk, Mobil 9356 2129

Oliesymbiose med Kingo Recycling

Oliesymbiose med Kingo Recycling

 

Nye muligheder for symbioser i 9220 er centreret om processen med at separere væsker, blandt andet olie-vand-blandinger, til gavn for lokale virksomheder og miljøet. Kingo Recycling har investeret i et anlæg, der kan hjælpe lokale industrivirksomheder med at minimere affaldsmængden ganske betydeligt ved at skille olieholdigt spildevand ad i komponenter: Vand der overholder spildevandskrav, olie til at erstatte smøreolie eller brændsler, og en restmængde af slam. Potentialer for behandling af væsker indeholdende problematiske stoffer, f.eks. svovl eller tungmetaller, afsøges også.

Ved at behandle spildstrømme lokalt kan transporten reduceres til de egentligt problematiske fraktioner, mens det rensede vand er rent nok til at bortledes direkte, og olie søges genanvendt lokalt. 

"Det er rigtig spændende at være med i Bæredygtige Synergier. Det giver god sparring på vores overvejelser og er med til give nye muligheder på væskeområdet. Og vi synes, det er spændende at være med til at lave nye grønne løsninger i 9220", siger Leif Andersen, driftsansvarlig hos Kingo Recycling.

For yderligere information om det nye anlæg og muligheder for symbioser:

Leif Andersen, lan@kingorecycling.biz, tlf. 2516 9152
Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, tlf. 5142 2310

Genbrug af hårde hvidevarer fra virksomheder

Genbrug af hårde hvidevarer fra virksomheder

 

De Grønne Hvidevarer (DGH) indsamler og istandsætter hårde hvidevarer. Som en del af symbioseudviklingen i projekt Bæredygtige Synergier, samarbejdes om at udvikle en symbiose mellem DGH og virksomheder i 9220, der skal gøre det let at udskifte til reproducerede hvidevarer med garanti.

Der ligger en betydelig miljøgevinst i at reparere og genbruge energieffektive hvidevarer og derved forlænge deres levetid. I dag er det kutyme hos virksomhederne at kassere dem ved renoverings- eller nedrivningsprojekter uanset at de kunne fungere længe endnu. Genbrug sparer ressourcer og transport minimeres, når hårde hvidevarer håndteres lokalt.

 "Vi vil gøre det let for virksomheder at købe lokale og bæredygtige hårde hvidevarer. Samarbejdet i Bæredygtige Synergier giver os som virksomhed en rigtig god mulighed for at udvikle og afprøve det i 9220", siger virksomhedsejer Tommy Martin Blaabjerg.

For yderligere information om symbiosen og muligheder for virksomheder:

Tommy Martin Blaabjerg, kontakt@degroennehvidevarer.dk
Søren Løkke, loekke@plan.aau.dk, 9940 8296

Energisymbiose med Aalborg Forsyning

Energisymbiose med Aalborg Forsyning

 

9220 er godt dækket ind med fjernvarme, men et afgrænset område med forskellige typer af virksomheder mangler dækning. Dertil kommer at der er potentialer hos virksomheder, der kan levere overskudsvarme til nettet. Derfor undersøges, sammen med Aalborg Forsyning, de økonomiske muligheder og miljømæssige potentialer, for symbiose gennem opkobling på fjernvarmenettet.
"Vi vil fra Aalborg Forsyning rigtig gerne i dialog med virksomheder i området for at undersøge mulighederne. Både virksomheder med behov her og nu, og virksomheder der i fremtiden kan få brug for fjernvarme", siger Jesper Møller Larsen, Forsyningschef, Energi hos Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsyning vil i det næste årti overgå til langt mere bæredygtig fjernvarmeforsyning, så de miljømæssige fordele i at skifte til fjernvarme vil stige.

Det koncentrerede industriområde i 9220 giver også mulighed for et fælles anlæg til afkøling af faciliteter, hvor virksomhederne samarbejder om at udnytte potentialet i de eksisterende grundvandssænkninger til fjernkøling.

For yderligere information om symbiosen og muligheder for virksomheder:

Christian Byrjalsen, christian.byrjalsen@aalborgforsyning.dk, Mobil 2520 4658
Rasmus Revsbeck, revsbeck@plan.aau.dk, tlf. 9356 2055

Plast-upcycling med Fibertex

Plast-upcycling med Fibertex

 

 

Fibertex Personal Care er en af verdens største producenter af tekstilmateriale til hygiejneprodukter, f.eks. bleer. På en vellykket workshop på AAU i oktober, præsenterede virksomheden to overskudsmaterialer fra produktionsprocessen, hvor deltagerne udarbejdede designforslag til genbrug eller genanvendelse af plast- og papmateriale. Der afdækkes i Bæredygtige Synergier potentialer for upcycling af plastmaterialet.

"Forslagene fra de studerende var meget inspirerende. De nåede utrolig meget på kort tid! Det er meget store mængder affaldsmateriale, vi har, så samarbejdet i Bæredygtige Synergier giver værdi for Fibertex, og hvis vi samtidig kan inspirere til grønne løsninger, så har vi allerede opnået gode resultater", siger Mette Due, kvalitets- og miljøchef hos Fibertex Personal Care.

Bæredygtige Synergier samarbejder med Fibertex om at videreudvikle konceptet og forretningsmodellen.

Læs mere fra workshoppen her

Se en kort video fra workshoppen, som også fortæller om industrielle symbioser