Igangsatte symbioser

Nye samarbejder om bæredygtige synergier i Aalborg Øst

Målet for projektet er at føre en række partnere sammen og udvikle på eksisterende synergier samt finde og teste nye og uudforskede synergier i Aalborg Øst. Vi vil her på siden præsentere en række konkrete eksempler i kort format, og oplyse hvor der kan findes yderligere informationer.

 

MERE VEDVARENDE ENERGI I AALBORG ØST

MERE VEDVARENDE ENERGI I AALBORG ØST

Projektet Bæredygtige Synergier lagde i slutningen af 2019 grundstenen til en hurtigere overgang til en vedvarende, solcelle-drevet produktion i Aalborg Øst.

Der er stort potentiale for virksomhederne i at benytte strøm fra vedvarende energikilder produceret på egen matrikel, fordi det både sparer virksomhederne penge, og giver en positiv miljøeffekt, hvis strømmen udnyttes fuldt ud. Rådgivning om betingelser for installation af solceller hos en række virksomheder viste sig at være en bæredygtig løsning på flere planer, kombineret med produktionsoptimeringer, der tilpasser de interne processer til produktionen af el. Da det endnu ikke er muligt at udveksle el mellem virksomheder, og den strøm, der f.eks. produceres i weekender og ferier, hvor produktionen ikke er i gang, sælges for en meget lav pris til elforsyningen, kan det godt betale sig for de 11 virksomheder i symbiosen at tilpasse produktionsmønsteret eller lagre strømmen, så de får mest muligt ud af kapaciteten.

Med et fremtidigt energimarked baseret på vedvarende kilder, og derfor med fluktuerende elpriser, giver det virksomhederne i symbiosen et forspring at starte som elproducerende til eget forbrug nu. Tilpasning af produktionsmønster, så udnyttelse af solcelle-elektriciteten når så tæt på 100% som muligt, er dermed omdrejningspunktet for virksomhedernes nye grønne forretningsmodeller.

Rådgiverne fra FKSol og Kenergy har hjulpet med at afklare hvor attraktive solcelleanlæg på bygninger eller arealer vil være for virksomhedernes produktion. 11 virksomheder fik rådgivning, og forløbene var både målrettet den enkelte virksomhed og gav samtidig fælles viden til virksomheder. Sammenlagt kan virksomhederne spare op til 1,8 mio. kr. og 77 ton drivhusgasemissioner gennem implementering af solcelleanlæg med det nuværende produktionsmønster og mere end x mio. kr. og x ton drivhusgasemissioner med tilpasset produktion. De er alle med til at støtte udviklingen frem mod et mere bæredygtigt energisystem med en betydelig andel af el fra vedvarende energikilder.

DLT og Råt&Godt i to nye bæredygtige samarbejder

DLT og Råt&Godt i to nye bæredygtige samarbejder

Et møde mellem Råt&Godt og Danish Laser Technology afslørede stort potentiale for samarbejde på det socialøkonomiske og bæredygtige område.

Danish Laser Technology A/S tilbyder som underleverandør kvalitetsløsninger inden for rør- og pladebearbejdning til deres kunder, og gennem dette arbejde opstår der affaldsmaterialer, som ikke kan undgås. Et af disse affaldsmaterialer er forskellige profiler af stål, som virksomheden årligt kasserer et ton af. Gennem dialogen med det socialøkonomiske værksted Råt&Godt viste det sig, at stålprofilerne kunne finde en ny anvendelse i deres produktportefølje. Hos Råt&Godt omdannes affaldsmaterialerne til flotte møbel og inventarprodukter til private og erhverv. Dette samarbejde fører til store miljømæssige besparelser, da kassering af materialerne undgås og de ellers frasorterede materialer får nyt liv; en chance til.

Råt&Godt er også en socialøkonomisk virksomhed, der tager hånd om og hjælper socialt udsatte unge, der af den ene eller anden årsag ikke kan være i job eller uddannelse. Igennem et forløb i Råt&Godt - afklares de unges interesseområde, kompetencerne udvikles og de rustes til at kunnen begå sig på arbejdsmarkedet. Danish Laser Technology har en lignende interesse og har tidligere forsøgt at ansætte kriminelle for at give dem en chance på arbejdsmarkedet. Her viser erfaringerne, at der er brug for en opkvalificering af udsatte unge for at de kan indgå ind i DLTs produktion, og det kan Råt&Godt sørge for. Derfor har de to virksomheder aftalt et samarbejde, hvor Rådt&Godt hjælper med at sikre, at de udsatte unge bliver motiveret, styrket og rustes socialt og fagligt til at starte i produktionen på lige vilkår med de øvrige ansatte. Samtidig kan Danish Laser Technology tilbyde Råt&Godts talentrige unge ansatte en ny udfordring efter deres forløb hos det socialøkonomiske værksted.

Igennem partnerskabet i projektet Bæredygtige Synergier gør virksomhederne sammen en stor forskel for samfundet og miljøet i Aalborg og viser at sammen gør vi en forskel.

Genbrugte papkasser skaber miljøgevinst

Genbrugte papkasser skaber miljøgevinst

Vi bruger flyttekasser igen og igen, men andre papkasser genbruges stort set ikke. Der er derfor et stort potentiale i at gøre papkasseforbruget mere cirkulært.

LC Emballage i Hobro samarbejder med Aalborg Øst virksomheder om at opnå en miljømæssigt mere fordelagtig emballageløsning.

Alle virksomheder modtager papkasser fra leverandører, mange virksomheder køber nye papkasser, som smides ud efter en enkelt forsendelse. LC Emballage tilbyder at købe papkasser hos den første virksomhed og sælge dem til den anden – med miljømæssige og økonomiske fordele for alle parter. Blandt andre DLT har vist interesse.

LC Emballage køber brugte papkasser til en pris, der er betydeligt bedre for den enkelte virksomhed, end hvis papkasserne ender som genanvendelse eller brændbart affald.

Kontakt

Har din virksomhed papkasser, som kan sælges til genbrug? Eller har I brug for en mere miljøvenlig og billg emballageløsning? For yderligere information om symbiosen og muligheder for virksomheder:

 

Erik Lund

LC Emballage

Tlf.: 4026 0033

LC Emballage

mail@lcemballage.dk

 

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10

Nyt samarbejde om at reparere håndværktøj

Nyt samarbejde om at reparere håndværktøj

Der sælges og kasseres årligt store mængder håndværktøj såsom boremaskiner og vinkelslibere. Ofte skyldes kasseringen kun små fejl på værktøjet, men det er for besværligt for mange virksomheder at gøre noget ved det. I stedet smides værktøj ud og der købes nyt. Men nu har et nyt samarbejde i Aalborg Øst sat sig for at levetidsforlænge værktøj.

NB Ventilation har løbende en stor udskiftning af håndværktøj, der kasseres når det holder op med at fungere. I projektet Bæredygtige Synergier har NB Ventilation startet et samarbejde med Råt&Godt på Hjulmagervej i den gamle jernbaneremise i Aalborg, der kan reparere kasserede kvalitetsskruemaskiner. Råt&Godt kan så enten sælge dem videre eller på sigt sende dem tilbage til NB Ventilation, hvor de kan leve lidt længere. Ved at forlænge værktøjets levetid spares der energi, CO2 og materialer ved at undgå produktion af nyt værktøj samt transport over store afstande.

Et indledende forsøg har vist, at Råt&Godt kan reparere 1/3 af håndværktøjerne fra NB Ventilation. Flere virksomheder har allerede vist interesse i ordningen, og det glæder skaber glæde hos Råt&Godt:

”Det er ikke kun værktøj, det handler om for os. Der er værdi i at kunne reparere tingene, så vi tager varer på ressourcerne. Både mennesker og materialer”, siger Christian Helweg, stifter og leder af Råt&Godt.

Kontakt

Har din virksomhed også værktøj, som kan repareres, og kunne din virksomhed være interesseret i at være med i samarbejdet? For mere information kontakt:                         

Christian Helweg

Råt&Godt

Tlf.: 60 82 76 06

www.raatoggodt.dk

kontakt@raatoggodt.dk

 

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10

Hårdttræsrester genbruges i nye produkter

Hårdttræsrester genbruges i nye produkter

 

Bobach Stålentreprise i Aalborg Øst producerer blandt andet altaner til byggerier og renoveringsprojekter. Det træ, der bruges til gulvbelægningen, er hårde træsorter, der holder længe selv under hårde vejrforhold – altså materiale af virkelig god kvalitet. Fordi altanerne laves specifikt til den enkelte ordre varierer afskær og rester i længde og mængde, og derfor er de indtil nu gået til forbrænding. I samarbejde med det socialøkonomiske værksted Råt&Godt kommer de nu til at indgå i projekter og produkter udtænkt og udført af værkstedets unge. ”Materialer og mennesker fortjener en chance til” siger Christian Helweg, projektleder på Råt&Godt, ” Vi laver kun specialløsninger og produkter baseret på materialernes muligheder, så her passer ressourcen godt ind”. Værkstedet har bl.a. lavet opgaver for Streetfood The Lighthouse og Kunsten. De to virksomheders samarbejde er et fint eksempel på en symbiose, hvor både miljø og social bæredygtighed i lokalområdet styrkes. ”Det er bare så fint, at ressourcerne anvendes på en bedre måde – og vi støtter gerne det gode initiativ” siger Helle Bobach, direktør hos Bobach.

Kontakt

Har du også materialer, der kan anvendes bedre? For mere information kontakt:

 

Christian Helweg

Råt&Godt

Tlf.: 60827606

www.raatoggodt.dk

kontaktraatoggodt@gmail.com                                                                                                              

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10       

Oliesymbiose med Kingo Recycling

Oliesymbiose med Kingo Recycling

 

Nye muligheder for symbioser i 9220 er centreret om processen med at separere væsker, blandt andet olie-vand-blandinger, til gavn for lokale virksomheder og miljøet. Kingo Recycling har investeret i et anlæg, der kan hjælpe lokale industrivirksomheder med at minimere affaldsmængden ganske betydeligt ved at skille olieholdigt spildevand ad i komponenter: Vand der overholder spildevandskrav, olie til at erstatte smøreolie eller brændsler, og en restmængde af slam. Potentialer for behandling af væsker indeholdende problematiske stoffer, f.eks. svovl eller tungmetaller, afsøges også.

Ved at behandle spildstrømme lokalt kan transporten reduceres til de egentligt problematiske fraktioner, mens det rensede vand er rent nok til at bortledes direkte, og olie søges genanvendt lokalt. 

"Det er rigtig spændende at være med i Bæredygtige Synergier. Det giver god sparring på vores overvejelser og er med til give nye muligheder på væskeområdet. Og vi synes, det er spændende at være med til at lave nye grønne løsninger i 9220", siger Leif Andersen, driftsansvarlig hos Kingo Recycling.

For yderligere information om det nye anlæg og muligheder for symbioser:

 

Leif Andersen

Kingo Recycling A/S

Tlf.: 25169152

www.kingo.biz

lan@kingorecycling.biz                                                                                                         

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne. lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51422310


 

Genbrug af hårde hvidevarer fra virksomheder

Genbrug af hårde hvidevarer fra virksomheder

 

De Grønne Hvidevarer (DGH) indsamler og istandsætter hårde hvidevarer. Som en del af symbioseudviklingen i projekt Bæredygtige Synergier, samarbejdes om at udvikle en symbiose mellem DGH og virksomheder i 9220, der skal gøre det let at udskifte til reproducerede hvidevarer med garanti.

Der ligger en betydelig miljøgevinst i at reparere og genbruge energieffektive hvidevarer og derved forlænge deres levetid. I dag er det kutyme hos virksomhederne at kassere dem ved renoverings- eller nedrivningsprojekter uanset at de kunne fungere længe endnu. Genbrug sparer ressourcer og transport minimeres, når hårde hvidevarer håndteres lokalt.

 "Vi vil gøre det let for virksomheder at købe lokale og bæredygtige hårde hvidevarer. Samarbejdet i Bæredygtige Synergier giver os som virksomhed en rigtig god mulighed for at udvikle og afprøve det i 9220", siger virksomhedsejer Tommy Martin Blaabjerg.

For yderligere information om symbiosen og muligheder for virksomheder:

 

Tommy Martin Blaabjerg

De Grønne Hvidevarer

Tlf.: 93987787

www.degroennehvidevarer.dk

kontakt@degroennehvidevarer.dk                                                                                                             

DCEA KONTAKT:

Søren Løkke. loekke@plan.aau.dk, Tlf.: 99408296

Plast-upcycling med Fibertex

Plast-upcycling med Fibertex

 

 

Fibertex Personal Care er en af verdens største producenter af tekstilmateriale til hygiejneprodukter, f.eks. bleer. På en vellykket workshop på AAU i oktober, præsenterede virksomheden to overskudsmaterialer fra produktionsprocessen, hvor deltagerne udarbejdede designforslag til genbrug eller genanvendelse af plast- og papmateriale. Der afdækkes i Bæredygtige Synergier potentialer for upcycling af plastmaterialet.

"Forslagene fra de studerende var meget inspirerende. De nåede utrolig meget på kort tid! Det er meget store mængder affaldsmateriale, vi har, så samarbejdet i Bæredygtige Synergier giver værdi for Fibertex, og hvis vi samtidig kan inspirere til grønne løsninger, så har vi allerede opnået gode resultater", siger Mette Due, kvalitets- og miljøchef hos Fibertex Personal Care.

Bæredygtige Synergier samarbejder med Fibertex om at videreudvikle konceptet og forretningsmodellen.

Læs mere fra workshoppen her

Se en kort video fra workshoppen, som også fortæller om industrielle symbioser

Ny designlinje baseret på overskudsmaterialer fra industrien i Aalborg

Ny designlinje baseret på overskudsmaterialer fra industrien i Aalborg

Hvad gør man med de overskydende stumper fra produktionen, der er for gode til at blive smidt ud? Det spørgsmål går en række virksomheder i Aalborg Øst rundt med. Nu har projekt Bæredygtige Synergier samlet virksomheder og en industriel designer om at udvikle en ny designlinje for overskudsmaterialer.

Kombinationen af godt design og fleksibel lokal produktion i Aalborg Øst er nøgleelementer i det nye samarbejde.  I første omgang er en serie borde og lamper på tegnebrættet baseret på materiale fra NB Ventilation, Bobach Stålentreprise og Fibertex Personal Care. Hoveddesigneren er Mikkel Huse, som er uddannet fra AAU i 2016, og hans designvirksomhed fungerer som konsulent for det socialøkonomiske værksted Råt&Godt. Målet er moderne møbler med lang levetid, der er dokumenteret bæredygtige. Møblerne er tegnet specielt til at udnytte de gode materialer, der er til rådighed, og har samtidig et industrielt, men klassisk look, der ikke ligner andre produkter, der er på markedet indenfor bæredygtigt design i dag.

”Det er bare en rigtig god idé at bruge overskudsmaterialer til nye designprodukter. Vi ser meget frem til at se de endelige designs, og det er helt sikkert et samarbejde, vi er stolte af i Bobach”, siger direktør Helle Bobach fra Bobach Stålenterprise.

 

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om designprodukterne og samarbejdet, så kontakt:

                            

Christian Helweg

Råt&Godt

Tlf.: 60 82 76 06

www.raatoggodt.dk

kontakt@raatoggodt.dk

 

Mikkel Huse

Huse Design

Tlf.: 26 85 52 10

www.mikkelhuse.com

Info@mikkelhuse.com

 

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10

Aalborg Øst går sammen om at genanvende plastark

Aalborg Øst går sammen om at genanvende plastark

Nogle gange er affaldsfraktioner så små, at vi skal gå sammen for at få øje på mulighederne i det. Det har været tilfældet i et nyt samarbejde om at genanvende bølgeplastark, der fungerer som mellemlæg mellem stålplader, som en række virksomheder i Aalborg Øst modtager. De 2-10 mm tykke plastark er af et rent plastmateriale og derfor oplagte at genanvende, men den enkelte virksomheds mængder har været for små til at bære omkostninger til logistikken for genanvendelse. Derfor er plastarkene typisk indtil nu blevet sendt til forbrænding sammen med andre affaldsfraktioner.

Projektet Bæredygtige Synergier har gennem screeninger af virksomheder konstateret tilstrækkelige mængder af plastarkene i Aalborg Øst til, at der nu kan være økonomi i at samle dem sammen og genanvende dem til nye plastprodukter af samme høje kvalitet.

En håndfuld metalforarbejdende virksomheder i Aalborg Øst deltager i samarbejdet: Bobach Stålenterprise, Brunø Stål, NB Ventilation, Danish Laser Technology og Maskinfabrikken Fuglsangs Eftr. Potentialet er dog langt større, for der er flere metalforarbejdende virksomheder i Aalborg Øst, og samarbejdet er derfor også åbent for andre virksomheder med interesse i at genanvende plastark.

”Det er helt oplagt at genanvende plastarkene. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal jo som virksomhed være med til at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, og det her er en af de lavthængende frugter”, siger projektleder Peter Dahl fra Maskinfabrikken Fuglsang.

Genanvendelsen af plastarkene er et led i bestræbelserne på at gøre Aalborg Øst til Europas bedste til at genanvende plast, som en række aktører gik sammen om i 2018 

Læs artiklen her

 

Kontakt

Har din virksomhed også plastark fra stålplader, som kan genanvendes, og kunne din virksomhed være interesseret i at være med i samarbejdet? For mere information kontakt:

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10

Virksomheder kortlægger varmetab ved brug af droner

Virksomheder kortlægger varmetab ved brug af droner

Varmetab fra tagarealer er normalt svære at kortlægge. Derfor har en række virksomheder i Aalborg Øst indgået et samarbejde med projektet Bæredygtige Synergier, Aalborg Forsyning Energi og Erhvervsnetværk 9220 om at se varmetab fra luften ved brug af en drone. Dronens termografiske billeder giver et godt udgangspunkt for en dialog mellem virksomheder og energirådgivere for muligheder for energibesparelser og deres rentabilitet.

Aalborg Øst virksomhederne er KS gruppen, Danish Laser Technology, Marius Pedersen, Siemens Gamesa, Uggerly Installation, Fibertex Personal Care A/S, NB Ventilation samt Aalborg Havn, NTC Ejendom og Grønlandshavnens ejendomme. Virksomheden Danish Laser Technology var som produktionsvirksomhed på Svendborgvej med til at starte initiativet:

”Vi har som produktionsvirksomhed et ansvar for at passe på miljøet, og drone-overflyvningen her kan være med til både at spare energi og optimere forretningen. Og så er det herligt at vi i Aalborg Øst samarbejder om at overflyve flere virksomheder på samme tid”, siger fabrikschef Michael Borup.

Undersøgelsen foretages af virksomheden Drone Systems, der i årevis har arbejdet sammen med fjernvarmeselskaber og identificeret mere end 400 lækager og 800 komponenter med højt varmetab. Deres erfaringer til at identificere varmetab skal nu bruges til at identificere besparelser for virksomheders bygninger.

Læs Nordjyskes artikel her

Kontakt

Har din virksomhed også interesse i kortlægning af varmetab, Vil I være med i den næste overflyvning? For mere information kontakt:               

 

Sune Nielsen

Drone Systems

21 85 17 44

www.dronesystems.dk

sune@dronesystems.dk

 

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10

Aluzink-symbiose mellem NB Ventilation og Aalborg Profil- og Smedeværksted

Aluzink-symbiose mellem NB Ventilation og Aalborg Profil- og Smedeværksted

 

NB Ventilation i Aalborg Øst er godt i gang med udvidelse og optimering af virksomheden. Som en del af at optimere virksomheden har de engageret sig i en række forskellige tiltag for at nedbringe deres spild og dermed nedsætte ressourceforbruget til gavn for miljø og bundlinje. Et af tiltagene er et samarbejde mellem NB Ventilation og Aalborg Profil- og Smedeværksted om at udnytte restmaterialer fra produktionen, som projektet Bæredygtige Synergier har været med til at sætte i gang. Det er en vaskeægte industriel symbiose af den klassiske type: NB Ventilation lægger de større afskær af galvaniseret plade fra produktionen til side, som Profil- og Smedeværkstedet henter og benytter direkte i deres produktion. Ressourcerne udnyttes maksimalt, udvekslingen foregår lokalt, og energiforbrug og emissioner fra transport og omsmeltning spares helt. Det giver en væsentlig miljømæssig gevinst.

”Vores produkt er genvinding af varme – det er energibesparende, grøn teknologi. Det er vigtigt, at vi som virksomhed selv lever op til det: Vi ønsker en styrket bæredygtighedsdagsorden, og så bør vi selv gå forrest. Industriel symbiose er en af de oplagte måder at blive mere bæredygtige på, da virksomheder er villige til at samarbejde i dag, fordi det giver mening. Det så man ikke for få år siden.” siger Per Højbjerre, administrerende direktør i NB Ventilation. 

Samarbejdet mellem NB Ventilation og Aalborg Profil- og Smedeværksted er et godt eksempel på, at symbioser kan være lavhængende frugter, der er lette at implementere.

Kontakt

Har din virksomhed lyst til at deltage i projektet? For yderligere information eller mulighed for at aftage aluzink:

 

Per Højbjerre

NB Ventilation A/S

Tlf.: 96365608

www.nbventilation.dk

ph@nb-ventilation.dk                                                                                                    

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10

PALLESYMBIOSE MED LC EMBALLAGE

PALLESYMBIOSE MED LC EMBALLAGE

 

I projektet arbejdes med opstart af en symbiose omkring genbrug af træpaller - mellem en række virksomheder i området 9220 og LC Emballage i Hobro. LC Emballage kan aftage en lang række forskellige type paller og pallerammer, også engangspaller og beskadigede paller, som repareres, sorteres og sælges igen fra virksomheden i Hobro. Med en sådan ordning bliver det muligt for virksomheder i 9220 at få afhentet paller – og få et lille beløb for paller, der kan genbruges. For virksomheder er det en nem, stabil, og miljørigtig løsning på problemet med paller, der ikke kan sendes retur. Både NB Ventilation, DLT, Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. og Fibertex Personal Care har vist interesse for at deltage i symbiosen. Hos Fibertex afhentes der allerede nu paller til genbrug. 

I dag er det kutyme hos virksomhederne at kassere dem, så de bliver forbrændt. Med genbrugsordning opstår der en betydelig miljøgevinst gennem at reparere og genbruge træpaller og derved forlænge deres levetid. 

Det koncentrerede industriområde i 9220 giver mulighed for sådan en fælles indsamlingsordning. Selvom hver virksomhed kun har en mindre mængde, kan det komme til at betale sig, når flere virksomheder i 9220 går sammen om at få træet afhentet. Det giver både økonomisk og miljømæssig mening. 

FOR YDERLIGERE INFORMATION OM SYMBIOSEN OG MULIGHEDER FOR VIRKSOMHEDER: 

 

Erik Lund

LC Emballage A/S

Tlf.: 40300893

www.lcemballage.dk

mail@lcemballage.dk                                                                                                                  

DCEA kontakt:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10

Energisymbiose med Aalborg Forsyning

Energisymbiose med Aalborg Forsyning

 

9220 er godt dækket ind med fjernvarme, men et afgrænset område med forskellige typer af virksomheder mangler dækning. Dertil kommer at der er potentialer hos virksomheder, der kan levere overskudsvarme til nettet. Derfor undersøges, sammen med Aalborg Forsyning, de økonomiske muligheder og miljømæssige potentialer, for symbiose gennem opkobling på fjernvarmenettet.
"Vi vil fra Aalborg Forsyning rigtig gerne i dialog med virksomheder i området for at undersøge mulighederne. Både virksomheder med behov her og nu, og virksomheder der i fremtiden kan få brug for fjernvarme", siger Jesper Møller Larsen, Forsyningschef, Energi hos Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsyning vil i det næste årti overgå til langt mere bæredygtig fjernvarmeforsyning, så de miljømæssige fordele i at skifte til fjernvarme vil stige.

Det koncentrerede industriområde i 9220 giver også mulighed for et fælles anlæg til afkøling af faciliteter, hvor virksomhederne samarbejder om at udnytte potentialet i de eksisterende grundvandssænkninger til fjernkøling.

For yderligere information om symbiosen og muligheder for virksomheder:

 

Christian Byrjalsen

Aalborg Forsyning

Tlf.: 25204658

www.aalborgforsyning.dk

christian.byrjalsen@aalborgforsyning.dk                                                                                                              

DCEA KONTAKT:

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10

Udlejning og leasing af transportudstyr

Udlejning og leasing af transportudstyr

Der er en stigende tendens blandt proaktive virksomheder til at erstatte produkter med tjenester, da det medfører fordele for forretning og miljø.

En af disse proaktive virksomheder er KS Gruppen i Aalborg Øst, som viser i denne symbiose, hvordan det kan gøres helt konkret med udgangspunkt i deres salg af transportudstyr. I den nye forretningsmodel kan kunder vælge enten at købe eller leje for eksempel sækkevogne af virksomheden.

Ændringen fra at sælge produkter til at sælge services nævnes ofte som en god måde at reducere miljøpåvirkninger på, for det kan lede til, at mindre ’udstyr’ står rundt omkring hos kunderne. Dette kan også give virksomhederne andre fordele såsom øget kundeloyalitet og reducerede markedsføringsomkostninger.

Mens servicemodellen har klare positive miljø- og energieffekter, giver det derudover KS Gruppen et nyt forretningsområde, hvor de står stærkt inden for transportopgaver i høj kvalitet. Samtidig viser symbiosen, hvordan nye forretningssamarbejder med andre virksomheder inden for udlejning kan føre optimering af logistik og materialer.

”Det er godt for både forretning og miljø”, siger Claus Svensk Jessen, adm. direktør hos KS Gruppen.

KONTAKT

Hvis du er interesseret i at høre mere om samarbejdet omkring servicemodellen, så kontakt:

Claus Svensk Jessen
KS Gruppen
Tlf.: 99 33 52 01
www.https://ks-gruppen.dk
csj@ks-gruppen.dk

DCEA KONTAKT

Ivar Lyhne lyhne@plan.aau.dk, Tlf.: 51 42 23 10