Projektpartnere og kontakt

Det Danske Center for Miljøvurdering - projektleder

Det Danske Center for Miljøvurdering

Aalborg Universitet er repræsenteret i projektet ved forskere fra Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Institut for Planlægning samt udvalgte personer fra andre enheder ved Institut for Planlægning.

DCEA er det førende forskningscenter som forbinder udførelse af konsekvensvurdering med teorier omhandlende beslutningstagen og governance. Centeret har et stærkt fokus på kritisk engagement med myndigheder, virksomheder og samfund indenfor regionale, nationale og internationale politikudformende arenaer. Et betydeligt grundlag for DCEA forskning er målet om at støtte en overgang til bæredygtighed i samfundsmæssig beslutningstagen og udfaldet af beslutningsprocesserne.

Det Danske Center for Miljøvurdering - Rendsburggade 14 - 9000 Aalborg - www.dcea.dk - info-dcea@plan.aau.dk

 

Port of Aalborg - Stærk på logistik og samarbejde

”Danmarks bedst planlagte havneområde” er beliggende udenfor byen på de åbne vidder - med plads til langsigtet udvikling. Udover de kajnære faciliteter ejer Port of Aalborg 5,2 mio. m2 erhvervsarealer i baglandet, hvor infrastrukturen er tæt knyttet til motorvej E45. Næsten 100 virksomheder har allerede etableret sig i det attraktive område, heraf omkring halvdelen på de kajnære arealer.
Port of Aalborg er et aktivt og rationelt led i den enkelte havnekundes logistikkæde; et knudepunkt for alle typer gods og alle former for transport med skib, lastvogn og jernbane - med Nordic Transport Centre, integreret i det samlede servicetilbud, der også rummer bl.a. Danske Fragtmænds terminal og lagerhotel. Sammen med de private havne Aalborg portland A/S og Nordjyllandsværkets kaj er Port of Aalborg i dag Danmarks 5. største havnesystem målt på samlet godsmængde. Port of Aalborg fungerer som containerhavn for Grønland og er samtidig i direkte forlængelse af det globale containernetværk via feederruten Hamburg. Containerterminalen på Port of Aalborg har kapacitet til håndtering af 100.000 containere årligt. Fra den specielle projektkaj udskibes løbende offshoreinstallationer og vindmøller håndteret af alle former for materiel.

Port of Aalborg A/S er altså et infrastrukturselskab, der står for rammerne omkring havnen og den fysiske udvikling af området. Som virksomhed er det havnens formål at skabe overskud, styrke relationer til den private sektor og sikre, at infrastrukturen omkring havnen udvikles, opdateres og er effektiv og konkurrencedygtig.

port of aalborg - langerak 19 - 9220 aalborg øst - www.portofaalborg.dk - info@portofaalborg.dk

House of Energy

House of Energy er samlingspunktet for energivirksomheder af alle typer og størrelser og fra alle led i værdikæden. Samtidig er vi formidlingsleddet mellem erhvervslivet, forskningskompetencerne og de offentlige forsyningsvirksomheder, kommunerne og øvrige offentlige aktører med interesser i energi. Endelig er House of Energy sekretariat for en række projekter af national og international karakter.

Mere end 400 medlemmer og 400 forskere står bag klyngen House of Energy.

Er du på udkig efter nye samarbejdspartnere, hjælp til at søge EU-midler eller ekspertbistand fra førende forskere på et bestemt område - bare for at nævne nogle få eksempler - så kan vi hjælpe. Hvis du arbejder i energibranchen, kender vi de rigtige instanser, personer eller virksomheder, der er relevante for netop din udfordring.

house of energy - boulevarden 13 - 9000 Aalborg - www.house-of-energy.dk - mila@aalborg.dk