Bæredygtige Synergier

Om projektet

Bæredygtige Synergier har til formål at facilitere udviklingen af nye, grønne forretningsmodeller hos virksomheder i Aalborg 9220, der indgår i industrielle symbioser, for at opnå højere energi-og ressourceeffektivitet og dermed konkurrencemæssige fordele.

Projektet kortlægger ressourceflow og potentialer i området Aalborg 9220, og arbejder videre med de potentialer, hvor der kan opnå størst effekt – for miljøet og virksomhederne. Målet er at hjælpe 25 små og mellemstore virksomheder til at få udviklet grønne forretningsmodeller for forskellige industruelle symbioser, der kan forbedre energi- og ressourceeffektivitet og forretning.

Projektet sker i et tæt samarbejde med Erhvervsnetværk 9220, der har gjort bæredygtige synergier til et fokuspunkt i netværket og som har et stærkt sammenhold mellem virksomhederne i netværket. Erhvervsnetværket vil løbende deltage i projektet med at kvalificere processen og være med til at matche virksomheder i symbioser

definitioner

 Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som:

  • beskæftiger under 250 personer, og
  • har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

Ved små virksomheder forstås virksomheder, som:

  • beskæftiger under 50 personer, og
  • har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. EUR.

Ved mikro-virksomheder forstås virksomheder, som:

  • beskæftiger under 10 personer, og
  • har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 2 mio. EUR.

Kilde: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/

Yderligere information

Fakta om projektet

Partnere

Aalborg Havn Logistik, Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet, House of Energy. Ud over de små og mellemstore virksomheder samarbejdes også med Erhvervsnetværk 9220, Business Aalborg, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nord, Væksthus Nordjylland, Center for Logistik og Samarbejde samt Energibyen Skive.

Finansiering

Projektet er støttet af EU’s fond for Regional Udvikling.

Varighed

Januar 2017 – Juni 2020

Projektleder

Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA)

illustrator

Anton Malmkjær Møller

En del af Miljø++

Projektet Bæredygtige Synergier er led i paraply-projektet Miljø++, hvor Aalborg Havn er inkubator for bæredygtig vækst og jobskabelse. Miljø++ faciliteres i samarbejde med Det Danske Center for Miljøvurdering på Aalborg Universitet, Erhvervsnetværk 9220 og Aalborg Kommune – og gennemføres i tæt dialog med virksomheder og andre aktører i regionen.

Miljoe plus plus

 

Med støtte fra

Projektet er støttet af Regionalfondsprogrammet Energi- og Ressourceeffektive Små og Mellemstore Virksomheder

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling