Forskningssamarbejde accellererer virksomheders forretning

Forskningssamarbejde accellererer virksomheders forretning

Læs artiklen på side 6-9 der beskriver hvordan "Bæredygtige Synergier" skal være med til at gøre en forskel og facilitere udviklingen af nye, grønne forretningsmodeller hos lokale virksomheder. Artiklen er bragt i forårets udgave af TransPORT 2018.

Lagt online: 12.03.2018